Din integritet spelar roll. Vänligen läs denna ‘Integritetspolicy’ för mer information om hur vi samlar in, lagrar och bearbetar dina personuppgifter i övrigt.

Information du hittar i denna Integritetspolicy:

 • Förändringar Av Hanteringen Av Personuppgifter
 • Personuppgifter
 • Den lagliga grunden för hantering av data
 • Personen som datan gäller och Personen – Företaget – som kontrollerar datan
 • Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen
 • Skydd av data
 • Tredjepartsmottagare
 • Din data utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES)

När du kommer till vår webbsajt kan det hända att vi bearbetar dina personuppgifter. Den här ‘Integritetspolicyn’ gäller bara bearbetning av personuppgifter som äger rum på denna webbsajt och inte databearbetning på andra webbsajter, oavsett om de olika webbsajterna tillhandahålls av samma ägare. Ägaren av denna webbsajt, hädanefter ”vi”, ”oss”, ”vår”, är:

Den här Integritetspolicyn gäller från och med 2018-05-25.

Personen som datan gäller

Genom att använda den här webbsajten kan det hända att du delar med dig av information som kan anses vara personuppgifter. När dina personuppgifter hanteras kan du hamna i en situation där du – personen – är föremål för hantering av personuppgifter och därmed har rätt att nyttja dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Personen – Företaget – som behandlar datan

Eftersom det är vi som avgör anledningarna till och sättet hur dina personuppgifter kommer att hanteras på den här webbsajten är vi att anse som den part som har kontroll över dina personuppgifter. Genom att vara den part som har kontroll över dina personuppgifter har vi möjligheten att hantera och bearbeta dina personuppgifter men vi har också skyldigheten att skydda dem med största möjliga varsamhet i enlighet med gällande lagar – i synnerhet Dataskyddsförordningen (GDPR).

Förändringar angående hantering av personuppgifter

Vi kan komma att förändra avtalet om Hanteringen Av Personuppgifter vid olika tillfällen varför vi föreslår att du regelbundet granskar texten. Det finns två typer av förändringar av texten som kan komma att äga rum, enskilt eller tillsammans, väsentliga och mindre väsentliga.

Väsentliga förändringar är de som kan komma att påverka dina rättigheter och skyldigheter avseende hanteringen av dina personuppgifter. Exempel är om vi lanserar nya tjänster på webbsajten som väsentligt påverkar hur vi hanterar dina personuppgifter.

Mindre väsentliga förändringar påverkar inte dina rättigheter och skyldigheter avseende hanteringen av dina personuppgifter. Mindre väsentliga förändringar kan vara t ex språkliga rättelser eller förbättringar samt nya fonter.

Vi kommer att informera dig i förväg om vi genomför väsentliga förändringar så att du får tillräckligt med tid att förstå och ta ställning till förändringarna innan de träder i kraft.

Personuppgifter

När du besöker vår webbsajt kan vi komma att hantera två typer av din data:

1. Data för elektronisk identifiering såsom IP-adress, vilken typ av operativsystem du använder, igenkänningstecken på din apparatur och information om mobilt nätverk, var din apparat befinner sig, vilken webbläsare du använde när du besökte vår webbsajt samt vilken dag och tid du anslöt till vår webbsajt.

2. Data om dina vanor som till exempel besök och aktiviteter på våra partners webbsajter, om du registrerade dig eller om du deltog i spelaktiviteter efter att du besökt någon av våra partners webbsajter. Den här typen av data lagras på en aggregerad nivå och kan inte kopplas till din identitet.

För att hantera data som omnämns ovan använder vi webbkakor och liknande teknologier. Detta möjliggör förbättringar av vår webbsajts funktioner, marknadsföring av våra produkter samt vidarebefordran av innehåll från tredje part. För mer information om de webbkakor vi använder kan du läsa vårt Avtal om Webbkakor.

Laglig grund för hantering av data

Det ligger i vårt legitima intresse att använda din data för att utveckla och förbättra effektiviteten hos våra tjänster i allmänhet. Vi använder den här typen av data för att mäta den rådande effektiviteten hos våra marknadsföringskampanjer som vi har på vår webbsajt. Vidare, information som skapats och samlats in när du besökt vår webbsajt används för att förbättra den allmänna upplevelsen för användarna, för att utveckla och förbättra innehållet på vår webbsajt, försäkra oss om att webbsajten fungerar samt motverka potentiella säkerhetshot.

Vi använder mestadels informationen om din IP-adress för analyser som till exempel att beräkna hur många besökare vi har från specifika länder och regioner. För att förse dig med relevant innehåll behöver vi också positionsbestämma din apparatur, det är till exempel så vi kan avgöra vilket språk du använder.

För att skapa statistik kan vi komma att hantera data om dina aktiviteter på webbsajter som tillhör våra partnerföretag. Detta är viktigt för att legitimt beräkna våra intäkter. Den här sortens information grupperas med annan liknande data vilket gör det möjligt för oss att skapa statistik om användandet av vår tjänst.

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att:

 • Att få tillgång till de personuppgifter vi lagrar eller hanterar
 • Begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga eller ej uppdaterade
 • Begära att vi raderar de av dina personuppgifter som vi lagrar
 • Protestera mot vårt användande och bearbetande av dina personuppgifter;
 • Begära att vi begränsar vårt användande och hanteringen av dina personuppgifter;
 • Begära överföring till dig av de personuppgifter vi har på dig.
 • Att framföra klagomål till relevant dataskyddsmyndighet om du anser att vi har kränkt dina rättigheter

För vidare information om ovanstående rättigheter kan du kontakta oss på:

Då vi är baserade i Danmark kan du kontakta Danska Dataskyddsmyndigheten med adress: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300, Köpenhamn, Danmark.

Dataskydd

Att hålla din data uppdaterad och säker är en av våra högsta prioriteringar avseende dataskydd. Vi är förbundna att använda de rätta tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att försäkra oss om att din data är säker och skyddad mot förlust på grund av olyckor, stöld, icke-auktoriserad tillgång eller användande, intrång samt annan potentiellt olaglig aktivitet.

En annan metod vi använder för att skydda din data är tillgångskontroll. Endast auktoriserad och utbildad personal har rätt att få tillgång till den av din data som vi lagrar för att personalen i fråga ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Tredjepartsmottagare

Vi kan komma att dela med oss av din data till andra organisationer som hjälper oss att förbättra och vidareutveckla våra produkter och tjänster inom till exempel marknadsföring, reklam, analys, utveckling och säkerhet. Med hänsyn till detta kan det vara nödvändigt att dessa organisationer hanterar din data för att utföra ovanstående uppgifter å våra vägnar.

Enligt Dataskyddsförordningen är dessa tredje parter hanterare av data. Hanterare av data är involverade i hanterandet av data enligt avtal om dataskydd som etablerats för att försäkra att din data är säker och skyddad.

Det är också möjligt att vi kan dela din data med myndigheter och rättsvårdande instanser om vi är tvungna därtill av gällande lag eller förordning.

Din data utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES)

När och om vi överför din data till en enhet utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) vidtar vi alla medel för att tillgodose en adekvat skyddsnivå och säkerhetsåtgärder enligt vad som statueras i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Din personliga data kan komma att överföras:

 • till en mottagare baserad i Amerikas Förenta Stater vid vilket tillfälle vi avser att överföra din data på ett sätt som statueras i ”Privacy Shield Program”. mer om Privacy Shield Program här (engelska).om Privacy Shield Program här (engelska).
 • till en mottagare baserad i ett land som den Europeiska Kommissionen anser ha en adekvat nivå på dataskydd. Du kan hitta mer information om länder med adekvat skyddsnivå här.
 • till en mottagare i ett land som inte har en adekvat nivå på dataskydd. När detta är fallet kommer vi att sluta avtal om dataskydd som kommer att innehålla standardklausuler utfärdade av Europeiska Kommissionen i syfte att göra mottagaren av data skyldig att tillhandahålla en adekvat nivå på dataskyddet samt implementera lämpliga säkerhetsåtgärder enligt vad som stadgas i relevant dataskyddslagstiftning samt i synnerhet av Dataskyddsförordningen (GDPR) i relation till bearbetning av din data.